Arrangementer

Banko foregår på nedennævnte dage kl. 13:30 i Fritidscentrets multisal

Jernbanegade 2B, 3300 Frederiksværk


Deltagelse i lotteri og Bankospil kræver medlemsskab.

BANKOSPIL er aflyst indtil videre.

Cirkusrevyen 2020 er nu blevet flyttet til

onsdag d. 16. juni 2021 kl. 17:00
Busopsamling med Adrians bus følgende steder på dagen:

Hundested station kl. 14:00,     Melby Kirke kl. 14:05,     Asserbokryds/kiosk kl. 14:10, Vinderødskov/Ellevej kl. 14:15,     Ellevej/købmand kl. 14:20, Gjethuset kl. 14:25,

Ølsted Brugs kl. 14:30    Arresøhus kl. 14:35


Retur fra Bakkens P-plads kl. 22:00

Ret til yderligere ændringer forbeholdes.