Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen, som senest blev valgt på generalforsamlingen d. 19. marts 2022,

er sammensat således:


Formand: Lene Herrun Hansen. Tlf. 41 43 45 54

Næstformand: Pia Jepsen. Tlf. 22 39 45 69

Kasserer: Alfred Hansen. Tlf. 40 45 12 16

Bestyrelsesmedlem: Inge Andersen.

Bestyrelsesmedlem: Lise-Lotte Larsen.

Suppleant: Githa Petersen.

Suppleant: Birgit Dencker.