Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen, som senest blev valgt på generalforsamlingen d. 13. april 2019,

er sammensat således:


Formand: Jan Bønk Andersen. Tlf. 22 24 75 51

Næstformand: Lone Kirkegaard. Tlf. 27 12 91 46

Kasserer: Alfred Hansen. Tlf. 40 45 12 16

Bestyrelsesmedlem: Marija Petersen.

Bestyrelsesmedlem: Pia Jepsen.

Bestyrelsesmedlem: Lene Hansen.

Bestyrelsesmedlem: Inge Andersen.

Formål:

Støtteforeningen har til formål at skaffe midler til uddeling blandt humanitære, sociale og kulturelle foreninger med almen nytte,                

fortrinsvis i Frederiksværk Kommune. Midlerne skaffes ved afholdelse af bankospil m.v. for medlemmer af støtteforeningen og

ARF-Multimedier.

Medlemmer af ARF-Multimedier,

Frederiksværk er automatisk medlem af støtteforeningen.