Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen, som senest blev valgt på generalforsamlingen d. 24. juli 2021,

er sammensat således:


Formand: Jan Bønk Andersen. Tlf. 22 24 75 51

Næstformand: Pia Jepsen Tlf. 22 39 45 69

Kasserer: Alfred Hansen. Tlf. 40 45 12 16

Bestyrelsesmedlem: Marija Petersen.

Bestyrelsesmedlem: Birgit Petersen

Suppleant: Lene Hansen.

Suppleant: Inge Andersen.

Formål:

Støtteforeningen har til formål at skaffe midler til uddeling blandt humanitære, sociale og kulturelle foreninger med almen nytte,                

fortrinsvis i Frederiksværk Kommune. Midlerne skaffes ved afholdelse af bankospil m.v. for medlemmer af støtteforeningen.