Forside

 OBS! OBS! OBS!

Indkaldelse til Generalforsamling


Kære Medlemmer


Hermed indkaldelse til generalforsamling i ARF Frederiksværk & Radioklubbens Støtteforening til afholdelse lørdag d. 24. juli 2021 Kl. 13.00 i Multisalen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk. Der bydes på kaffe og brød, øl og vand. Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 15.07.2021. Det ville være rigtig rart, hvis I kunne forhåndstilmelde jer af hensyn til traktementet. Skriv gerne en mail til Jan Bønk mail@radioklubben.dk

       Dagsorden ifølge vedtægterne:


  1.  Valg af dirigent.
  2.  Valg af 3 stemmetællere.
  3.  Godkendelse af dagsordenen
  4.  Bestyrelsens forslag til nedlæggelse af ARF, og til at fortsætte aktiviteterne i Støtteforeningen.
  5.  A - Bestyrelsens Beretning vedr. ARF Frederiksværk.

           B - Bestyrelsens Beretning vedr. Radioklubbens Støtteforening.

       6. A – Forelæggelse af regnskab vedr. ARF Frederiksværk 2019 og 2020.

           B – Forelæggelse af regnskab vedr. Radioklubbens Støtteforening 2019 og 2020.

       7. A – Fastsættelse af næste års kontingent for ARF Frederiksværk. (forslaget bortfalder, hvis Pkt. 4 vedtages).

           B – Fastsættelse af næste års kontingent for Radioklubbens Støtteforening.

 

       8. Indkomne forslag.


       9. Valg til bestyrelse:

       

       På valg er:

       Formand Jan B. Andersen, valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Næstformand Lone Kirkegaard, valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Kasserer Alfred Hansen, valgt på generalforsamlingen 2019.

       Bestyrelsesmedlem Pia Jepsen valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Bestyrelsesmedlem Marija Petersen, valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Suppleant Lene Hansen, valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Suppleant Inge Andersen, valgt på generalforsamlingen i 2019.

       Formanden skal i år vælges for 2 år, Næstformanden vælges for 1 år, Kassererenvælges for 1 år,

       et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, et bestyrelsesmedlem vælges for 1 år. 2 Suppleanter vælges for 1 År.

 

      10. Valg af Bilagskontrollanter:

 

       A. Laila Kure Frederiksen, på generalforsamlingen i 2019 (På valg).

       B. Lydia Jensen, på generalforsamlingen i 2019 (På valg).

 

      11. Eventuelt

 

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen for ARF Frederiksværk & Radioklubbens Støtteforening Frederiksværk