Generalforsamling, lørdag den 21. april kl. 13.30

Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub og Radioklubbens Støtteforening afholder generalforsamling i Aktivitetshuset Paraplyen, Multisalen, Frederiksværk.

Dagsorden iflg. lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under generalforsamlingen serveres der kaffe/te med brød.

Efter generalforsamlingen spilles der et lille bankospil.

Efter bankospillet, gratis spisning og hyggeligt samvær.

Tilmelding, af hensyn til opsætning og indkøb, senest søndag den 15. april.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla