ARF – INFOrmation

 

Maj måned 2018

 

ARF - INFOrmation er henvendt til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber – og forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vor forenings virke og mediepolitikken i almindelighed. Uddrag/dele af nyhedsbrevet, kan videregives til klubbens medlemmer. Ved evt. videresendelse til medlemmer bør nyhedsbrevet tilrettes/redigeres af klub/kreds.

 

Nyt om navne:

- Henriette Ladegaard-Pedersen – redaktionschef DR Kultur flytter til TV2 – ’Go Morgen Danmark’

- Louise Kielstrup – fra DR til TV Syd- hun har været ansvarlig for DR.DKs forside

- Caroline Reider – direktør for strategi/kommunikation, forlader DR

- Sofie Linde – vært på X-Faxtor flytter fra DR til TV2 hvor hon fortsat skal beskætige sig med X-Factor

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 18 (30/4-6/5) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

60

15.3

TV SYD

82

11,8

TV FYN

46

10,0

TV ØST

47

9,8

TV Nord

35

7,9

TV 2/ØSTJYLLAND

49

7,7

TV2/ LORRY

118

6,3

Regionalprogrammer i alt

432.000

8,6

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

 

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

ARF - Årsmøde

 

Forbundets hovedbestyrelse har på sit møde i lørdags - den 3. marts - besluttet, at Årsmøde 2018,

som afholdes lørdag den 29. september 2018, igen i år bliver holdt i Parkhallen, Kolding

Årsagen hertil var, at lokalerne i Nyborg allerede er booket af en anden forening.

 

SLS – Repræsentantskabsmøde

Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer har afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde: Mandag, den 16. april 2018 – kl. 10 – 15 hos TV2 Fyn, Olfert Fischersvej 31, Odense.

På mødet var der enighed om, at KLF Kirke og Medier forsat varetager sekretariatsbetjeningen for foreningen.

Der var valg til bestyrelsen:

- Formand

- Kasserer Peter C. Madsen

- Revisorer

Øvrige pladser i bestyrelsen udpeges af ARF-Multimedier – KLF Kirke og Medier – EU Modstanderne ”Kik og Lyt”

På mødet drøftede man den kommende medieaftale, og enedes om at rette en fornyet henvendelse til Folketingets medieordførere.

 

ARF og Medieaftale 2019-22

 

Af regeringens oplæg til ny medieaftale fremgår det, at man ønsker en mere professionel bestyrelse for DR.

Men nu er partierne kommet i tvivl, for Dansk Folkeparti er ikke med på ideen, ligeledes mener Enhedslisten ikke at forslaget er nok gennemtænkt.

Formålet var egentligt, at styrke bestyrelsens uafhængighed og kompetencesammensætning.

Bestyrelse i DR består i dag af 11 medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode – 3 medlemmer, herunder formanden udpeges af Kulturministeren – 6 medlemmer udpeges af Folketingets største partier og 2 medlemmer udpeges af medarbejderne.

ARF vilk arbejde for, at lytter- og seerne vil blive repræsenteret i en

 

Regeringen vil slukke for FM-båndet

Regeringen og de tidligere forligspartier havde en aftale om, at man først ville slukke for FM-båndet, når mindst 50 % af lytterne var gået over til DAB+. En aftale som vi tidligere har skrevet om og debatteret i ARF.

Men uagtet denne aftale, vil regeringen nu slukke for FM-båndet i 2021. Det fremgår af det medieudspil som regeringen lagde frem i denne måned. Man ønsker ydermere at oprette en ny tv-kanal, som skal vise kulturindhold og folkeoplysning. Den skal finansieres af offentligt tilskud i kombination med reklamer.

Det vil blive en omlægning der vil blive mærkbar for utallige lyttere, ikke mindst for de der lytter til radio i bilradioen.

 

Public service puljen skal forøges, men 500.000 kr. mindre til Public service.

Mener Regeringen, der vil seksdoble public service-puljen, som private aktører kan ansøge midler fra til at producere tv-programmer. Puljen skal gradvist øges fra de nuværende 35 mio. kroner til 220 mio. kroner i 2023. DR kan ikke ansøge midler fra puljen.

Endelig ønsker regeringen at øge støtten til dansk film med 120 mio. kroner årligt. DR og TV2’s nuværende forpligtelser til at købe dansk film ophæves, samtidig med, at midlerne fremover kan hentes andre veje end via Det Danske Filminstituts støtteordning. Rammerne for danske film fastlægges i den separate filmaftale for 2019 og frem.
I optakten til medieforhandlingerne har der været forslag såsom Danflix på bordet. Det har man ikke umiddelbart arbejdet videre med.
Hele medieudspillet kan læses her (5 sider).

Der bliver lige under 500 mio. kr. mindre til finansiering af medieformål som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om at spare 20 pct. på DR frem mod 2023 og afskaffe licensen.

Aftalen vil fra 2019 til 2023 konkret betyde, at staten vil afsætte 466,9 mio. kr. mindre til medieområdet sammenlignet med i dag, fremgår det af et svar givet af kulturminister Mette Bock (LA) til Folketingets Kulturudvalg.

Det er Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokratiet, der har spurgt ministeren, hvor mange penge aftalen om licensafskaffelse og DR-beskæring i alt efterlader til medieformål. Og de tal har Mette Bock nu leveret til kulturudvalget.

 

Streaming får første prioritet i ny DR strategi

DR har godkendt en plan for, hvordan man vil ændre fokus fra flow-tv til de digitale tjenester.

I 2019 vil DR skabe indhold, der primært skal fungere på web-tjenesten DRTV.

 Ændringen bliver blandt andet foretaget, fordi tal fra DR Medieforskning viser, at de 20-29-årige er gået fra at se 211 minutters tv i 2010 til 117 minutter i 2016 og kun 70 minutter i 2017. Samtidig har 30 procent af målgruppen slet ikke et fjernsyn i deres hjem. Det er særligt den unge målgruppe man gerne vil ramme bedre med det nye fokus.

Det nye DR vil forøge indsatsen på følgende fem områder: dokumentar, nyheder, fiktion, kultur og børn.

TV 2's bestyrelse kan se frem til et væsentligt større honorar i 2018

Længe har der været fokus på lønninger og honorarer hos DR – men nu kan TV2 se frem til at blive lønførende.

Det er foreslået, at formanden hos TV2 skal honoreres med 525.000 kr. – næstformanden med 350.000 kr. –

og menige bestyrelsesmedlemmer med 175.000 kr.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af Kulturministeriet. Herfra lyder det, at vederlaget til bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber skal være konkurrencedygtige, men ikke førende i sammenligning med private selskaber.

Til sammenligning modtager bestyrelsen hos DR følgende: Formanden, 400.000 kr. – næstformanden 200.000 kr. – menige bestyrelsesmedlemmer 100.000 kr.

Honorarerne hos DR er måske medvirkende til, at vore folketingspolitikere i nogle partier ikke ønsker at afgive disse ben.

 

Radiolyttere foretrækker FM frem for DAB

En undersøgelse viser, at danskerne foretrækker at beholde deres FM-radioer. DAB-radioer.

Tusindvis af køkken- og bilradioer synger måske på sidste vers. I hvert fald lægger regeringen op til at slukke for FM-båndet senest i 2021.

Men forslaget er ikke noget, et flertal af danskere bryder sig om.

En meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau viser følgende:

* Regeringen vil fremskynde overgangen til digital radio (DAB) og lægger derfor i sit medieudspil op til, at det skal være slut med at modtage landsdækkende radio via FM-båndet senest i 2021. Er du enig i, at det vil give mening at lukke for FM-båndet i 2021?

Ja: 14,9 procent

Nej: 58,6 procent

Ved ikke: 26,6 procent

* Vil du foretrække, at det fortsat var muligt at modtage landsdækkende radiokanaler via FM-båndet efter 2021?

Ja: 69,2 procent

Nej: 12,3 procent

Ved ikke: 18,5 procent

 

* Har du en radio, som kan modtage DAB+?

Ja: 32,3 procent

Nej: 56,4 procent

Ved ikke: 11,3 procent

 

* Kan radioen i din bil modtage DAB+ på nuværende tidspunkt?

Ja: 8,3 procent

Nej: 47,1 procent

Ved ikke: 23,2 procent

Har ikke bil i husstanden: 21,3 procent

 

* Hvordan foretrækker du at lytte til radio?

Via FM-radio? 56,7 procent

Via app/smartphone? 16,3 procent

Via DAB-radio? 17,0 procent

Jeg lytter ikke til radio: 10,1 procent

 

Kilde: Webbaseret undersøgelse foretaget af Voxmeter for Ritzau. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra 6. april til og med 10. april 2018, og der indsamlet data fra 1.004 respondenter.

 

/ritzau/

 

 

DR i ny nordisk dramaalliance

Fire nordiske public service-stationer indleder dramasamarbejde, under navnet Nordic 12. - Med i samarbejdet er ud over DR de nordiske public service-stationer NRK, SVT, YLE og RÚV i hhv. Norge, Sverige, Finland og Island.

Samarbejdet skal skabe et forum for de der vil have lokale nordiske dramaserier og skabe et modstykke til den strøm af dramaserier, der udbydes på internationale streamingtjenester som Netflix og HBO.

Streamingtjensterne hos public service-stationerne, for DR's vedkommende DR TV, bliver omdrejningspunkt for udvekslingen af dramaserier. Konkret betyder samarbejdet, at seerne får 12 dramaserier fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på streamingmenuen i år. Flere vil også blive vist på flow-tv.

"Samarbejdet handler om, at de nordiske public service-broadcastere forpligter hinanden til at stille sine stærkeste dramaserier til rådighed for hinanden.

De første tolv dramaserier i ’Nordic12’:

Fra NRK: "Hjemmebane" (Heimebane), "Hjemmebane II" og "Twin"

Fra SVT: "De dagar som blommorna blommar", "Sommaren 68", "Bonusfamiljen III"

Fra YLE: "Blind Donna", "Hooked"

Fra RÚV: "Manners"

Fra DR: "Liberty", "Herrens veje II" og "Bedrag III"

 

DR sendte færre nyheder og mere debat i 2017.

DRs public service redegørelse viser, ar der blev sendt mere flow-tv sidste år end i de seneste 10 år

Med i alt 45.420 sendetimer skruede DR et nøk mere op for sendetimerne på DR's seks flowkanaler i 2017. Det viser DR's Public service-redegørelse for 2017, som netop er blevet offentliggjort.

Mens der i 2016 var 44.639 sendetimer på tv-menuen, bød 2017 på 781 flere - en lille stigning på små 2 pct. Siden 2015 er der tale om en stigning på knap 4 pct.

Indholdsmæssigt er det især Oplysning og kultur samt Udenlandsk drama og fiktion, der fylder i fladen. De to kategorier udgør tilsammen langt de fleste sendetimer. I 2017 blev der sendt lidt mere inden for kategorien Oplysning og kultur - i alt 16.717 timer på DR's tv-kanaler, mens drama og fiktion produceret i andre lande fyldte 14.390 timer, hvilket er et lille fald fra 2016.

 

Radio24syv fik overskud i 2017.

Radio 24syv som har knap 500.000 ugentlige lyttere, hvilket næsten er radioens mål, fik et overskud på 1,124 mio kr. i 2017

Radioselskabet 24syv er ejet af Berlingske Media, der sidder på 70 pct. af kapitalen, og Peoplegroup, der sidder på de resterende 30 pct. Radio24syvs nuværende sendetilladelse løber frem til efteråret 2019.

 

Protest mod nedlæggelse af FM-båndet.

 

 

 

BorgerforslagFor at få en markant stemme i debatten om FM's fremtid har Bjarne D. Nielsen udarbejdet et borgerforslag, som vil blive fremsat i folketingssalen, hvis det får tilslutning fra minimum 50.000 borgere.

Man kan læse forslaget og støtte det via dette link: borgerforslag.dk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla